Skip directly to content

“addwish har varit extremt hjälpsamma i arbetet med att få vår webbshop personlig för kunderna. Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan addwish och handelshusetaulum.dk, med fokus på en förbättrad köpupplevelse och förbättrade försäljningssiffror.”

Kenneth Storm Jessen

Owner, Handelshuset Aulum